Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 7. 2010

Plánované napojení letiště Mošnov na železnici

Jedná se totiž o první účelně budovanou „osobní letištní kolej“ u nás, a ač délkou nepříliš zajímavou, půjde o relativně rozsáhlou stavbu. Celý název záměru zní: „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov“, a i z pohledu do mapy je tedy více než zřejmé, že se bude týkat trati 325 ze Studénky do Veřovic, konkrétně úseku Studénka; Sedlnice. Počítá se s rekonstrukcí železničního svršku a spodku, a všech traťových staveb tak, aby bylo dosaženo traťové rychlosti 90 km/h a umožněna zábrzdná vzdálenost 700 m. Zároveň bude část trati 325, spolu s nově vybudovanou spojkou do Mošnova, elektrifikována podobným způsobem, jako nedaleká trať 316 (ovšem bez AVV).

Varianty

Dlužno podotknout, že dotčené instituce dostaly k posouzení dvě varianty stavby. První jsem zde zběžně popsal, druhá počítala se zaústěním posledních cca 900 m trati do podzemního tunelu, který by vyústil pod letištní budovou. Pod zemí by byla situována i budoucí dopravna Mošnov. Ač se tato varianta jevila jako nejšetrnější k životnímu prostředí i stávající zástavbě v okolí Mošnova, nevyhovovala by z hlediska vlivu na podzemní vody. Stávající 4. (štramberské) nástupiště bude u obou kolejí (15 i 17) rekonstruováno, nová výška nástupní hrany bude 550 mm nad temenem kolejnice (současný standard). Délka nástupiště u koleje č. 15 (blíž staniční budově) je projektována na 170 m, na 17. koleji to je metrů 80. Obě nástupní plochy budou vybaveny přístřeškem pro cestující. Dále dojde k propojení kolejí 5 a 5a, které od sebe v současné době dělí zarážedlo a rampa před staniční budovou (ze strany trati 270) – ta bude kvůli tomuto účelu bude zúžena tak, aby kolej mohla probíhat před budovou, vedle třetí koleje.
Dále bude trať pokračovat po téměř nezměněné trase až k Sedlnicím, dojde však k rekonstrukci 6 mostů, 6 propustků a úpravě dvou silničních nadjezdů. O protihlukových stěnách se neuvažuje, pouze u dotčených budov budou vyměněna okna za nová, omezující hluk. Dva nové úrovňové železniční přejezdy vyrostou na kilometrech 1,430 a 2,430. V km 4,335 – 5,296 bude zřízena nová výhybna Bartošovice, ovládající jednu průjezdnou (100 km/h) a dvě předjízdné koleje o délce 700 m a povolené rychlosti do 60 km/h.

 mosnov_mapa_01--1-.jpg

mosnov_k5_01--1-.jpg

mosnov_p4_01--1-.jpg

mosnov_p4_02--1-.jpg

Výřez z fotomapy ukazuje žst Studénka, a její plánované úpravy. Další snímky podrobněji zachycují současný stav.


Sedlnice
V km 6,531 ve směru od Studénky bude instalována výhybka (typ J49 – 1:18,5 – 1200 typ III), s navazující odbočnou kolejí, navrženou na rychlost 95 km/h, Od Sedlnic bude možnost odbočení v km 7,187, kde bude položena druhá výhybka (typ J49 – 1:11– 300), od níž bude pokračovat odbočná kolej s rychlostí do 50 km/h. Třetí výhybkou bude transformátorová J49 – 1:14, umístěná ve směru od budoucí dopravny Mošnov na rozvětvení trati ve směrech Studénka a Sedlnice. Rovněž bude postavená nová zastávka Sedlnice, sloužící cestujícím, kteří využijí nových spojů do Mošnova (stávající stanice totiž leží až za odbočkou.)

Letištní talent

Mošnov
Na nově postaveném úseku ze Sedlnic do Mošnova vyrostou dvě zastávky – první ponese jméno Mošnov – průmyslová zóna, druhou bude konečná stanice dopravna Mošnov. Její dvě kusé koleje bude větvit výhybka S49 1:9300, mezi nimi se bude nacházet ostrovní nástupiště o délce 170 m, a jako všechny nové či upravené zastávky bude i ono mít nástupní hranu 550 mm nad temenem kolejnice. Ovládání dopravny, jakož i celé infrastruktury trati, dostane na starost žst. Studénka, a následně řídící dispečerské středisko v Ostravě.

mosnov_mapa_02.jpg

 Mapa celé trati ze Studénky do Mošnova. Červeně je označen stávající úsek trati, který projde rekonstrukcí, zeleně je označena nová trať.

Zdroj: www.zelpage.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář