Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 1. 2009

Lokalita Ostrava – Mošnov je budoucností moravskoslezského regionu

Letiště Leoše Janáčka - nová odletová a odbavovací hala

Letiště Leoše Janáčka - nová odletová a odbavovací hala

Foto: Tomáš Malý

Rozvojová lokalita Ostrava-Mošnov je situována 25 km jižně od centra města Ostravy. Díky své poloze má velmi dobrou dopravní dostupnost s možností využití silniční, železniční a letecké dopravy. Velkoryse koncipované rozvojové území je tvořeno souborem rozsáhlých ploch se specifickým určením. Jeho nedílnou součástí je mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Letiště se stalo dynamicky se rozvíjejícím organizmem a důležitým partnerem pro rozvoj celého moravskoslezského regionu. Dnes jsou zde vidět letouny nejrůznějších dopravců z celého světa na charterových letech, stejně jako stroje domácích leteckých společností. Letiště disponuje jednou vzletovou a přistávací dráhou o nadstandardní délce 3500 m a šířce 63 m. Hlavní událostí roku 2006 v oblasti investic bylo otevření nové odletové a odbavovací haly, která svými parametry odpovídá světovým standardům pro bezpečné a komfortní odbavování cestujících. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, která je provozně rozdělena na část veřejnou a neveřejnou. Nedílnou součástí jsou i nástupiště ve třech jízdních pruzích před halou. Celková výše investičních nákladů na stavbu haly byla cca 330 mil. Kč, přibližně polovina investované částky byla vynaložena na nejmodernější bezpečnostní a odbavovací technologie. K financování této investice byla využita dotace ze strukturálních fondů EU ve výši téměř 43 mil. Kč. Otevřením haly byla zvýšena kapacita letiště na 500 osob za hodinu, což významně posílilo konkurenceschopnost letiště, zejména s ohledem na vstup České republiky do Schengenského prostoru. V roce 2007 byl soukromým investorem, firmou ACO (Air Cargo Operations), uveden do provozu nový Cargo terminál, který je určen pro odbavování nákladových letů směřujících z a do Ostravy. V obchodně podnikatelském areálu, který bezprostředně sousedí se strategickou průmyslovou zónou a je ve správě Společnosti pro využití Letiště Ostrava-Mošnov, a.s., je nyní umístěno cca 40 firem s celkovým počtem zhruba 300 pracovních míst. Operují zde také dvě servisní centra - Ceam a Job Air. Důvodem realizované úpravy pojezdové dráhy E a rekonstrukce severní odbavovací plochy byla příprava letištní plochy pro provoz nového opravárenského centra letadel.

Provoz letiště

V posledních letech došlo k významnému nárůstu počtu odbavených cestujících. V pravidelné dopravě dominovala linka do Prahy provozovaná společností ČSA, jejíž podíl na počtu cestujících činil 31 %. Cestovní kanceláře spolu s leteckými společnostmi stále více usilují o maximální pohodlí svých klientů, přičemž blízkost letiště je jedním z rozhodujících parametrů. Nejvyšší podíl na nepravidelné osobní dopravě měly společnosti ČSA a Travel Service. Z Mošnova odlétají dvě pravidelné linky do Vídně a Prahy. Do 26 zemí startují nepravidelné charterové lety. Do deseti let by se počet odbavených cestujících měl zvýšit na 1,5 milionu. Pomoci by k tomu mělo plánované zavedení pravidelných linek, nejprve do Moskvy, dále do Bruselu, Londýna, Amsterodamu a dalších evropských regionů, odkud na sever Moravy přicházejí strategičtí investoři.

Významného meziročního nárůstu dosáhl i další klíčový ukazatel, kterým je objem nákladní přepravy. V roce 2006 bylo poprvé odbaveno více než 2000 t leteckého nákladu a tento objem stále stoupá. Nejvýznamnějším klientem v této oblasti je Česká pošta, s. p., která provozuje pravidelné letecké poštovní linky mezi Prahou a Ostravou. Poptávku po všech druzích dopravy, včetně letecké, zvyšuje automobilka Hyundai v Nošovicích a další výrobní subjekty v regionu.

Letiště Leoše Janáčka Ostrava - Historie
Historie letiště sahá až do prvního desetiletí minulého století. V tehdejší obci Harty žili bratři Josef a Vilém Žurovcové, regionální letečtí průkopníci, kteří zde v letech 1909-1914 prováděli své práce a pokusy. Místo, kde se nyní letiště nachází, bylo poprvé k leteckému provozu použito německou společností Luftwaffe, která po okupaci Československa v roce 1939 vybudovala polní letiště pro přípravu útoku na Polsko. V květnu 1945 je naopak používala první československá smíšená letecká divize. Následovalo období nečinnosti a půda byla vrácena svému původnímu účelu - zemědělské výrobě.
Novodobá historie začala zahájením stavebních prací na současném letišti v roce 1956. Tehdy bylo určeno především potřebám armády. Oficiální zahájení civilního letového provozu je datováno 16. říjnem 1959, kdy byl současně přenesen veškerý provoz z již nevyhovujícího letiště Ostrava-Hrabůvka, nacházejícího se přímo v městské aglomeraci. Letový provoz zajišťovaný společností ČSA zahrnoval kromě vnitrostátní dopravy i nepravidelné zahraniční lety. Při nich se na půdě mošnovského letiště vystřídaly všechny typy dopravních letounů ČSA, ať již pístových nebo proudových. V 60. a 70. letech byl zaveden v té době dosti rozšířený provoz aerotaxi. V roce 1993 došlo k ukončení činnosti vojenské části letiště. V roce 2004 bylo letiště převedeno do vlastnictví Moravskoslezského kraje. 

Zpracováno na základě podkladů Ing. Ivo Staše

Autor: Darja Slavíková 

Zdroj:časopis Stavebnictví
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář