Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 12. 2007

Životní prostředí vs. letiště

Hluk
Letiště Ostrava, a.s. má vypracovanou hlukovou studii týkající se vlivu hluku z letadel na okolní prostředí. Ze studie vyplývá, že do budoucna nebude nutné omezovat provoz letadel a vyhlašovat hluková omezení. Na letišti mohou přistávat a vzlétat pouze letadla vybavená pohonnými jednotkami v souladu s legislativou Evropské unie. Výjimky povoluje Ministerstvo dopravy České republiky.

Nakládání s nebezpečnými odpady
Letiště Ostrava a.s. je také producentem nebezpečných odpadů . Nejpodstatnější část tvoří odpad z letadel, zařazený z důvodu potencionálního rizika infekčnosti mezi nebezpečné odpady. Likvidace nebezpečných odpadů je zajištěna v souladu se zákonnými předpisy.

Ochrana ovzduší
Letiště Ostrava a.s. provozuje pouze malé a střední zdroje znečišťování ovzduší. Jedná se o kotelny k vytápění jednotlivých budov v areálu letiště. Topným mediem je zemní plyn. Tyto zdroje jsou pravidelně monitorovány měřením emisí (střední zdroje) a prováděním kontroly spalinových cest (malé zdroje). Všechny zdroje vyhovují platné legislativě.
V roce 2006 byl uveden do zkušebního provozu nový střední zdroj znečišťování ovzduší – plynová kotelna pro vytápění nové odbavovací haly. Měření emisí bude provedeno v I.čtvrtletí 2007 a poté bude požádáno o povolení trvalého provozu.Vzhledem k moderní technologii vytápění tento zdroj nijak vážně nezatěžuje životní prostředí.

Vodní hospodářství
V roce 2006 bylo na základě požadavků připojení průmyslové zóny Mošnov na kanalizaci Letiště Ostrava a.s. provedeno vyhodnocení stávajícího provozu ČOV autorizovanou osobou. Vzhledem k potřebám zvýšení kapacity bude nutné ČOV rekonstruovat.Tato rekonstrukce začala v únoru 2007 s termínem dokončení v květnu 2007.
V říjnu 2006 Letiště Ostrava a.s. podepsala smlouvu s SmVaK Ostrava a.s. o provozování veřejného vodovodu.

Zdroj: http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-zivotni-prostredi/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář